Náckova Štiavnica

Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica, BBSK-Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica, Živena – spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici, Železnice Slovenskej republiky a Reštaurácia “U Gazdu” – Vladimír Gazda, vás pozývajú na podujatie Náckova Štiavnica, podujatie sa koná pod záštitou primátorky Banskej Štiavnice Mgr. Nadeždy Babiakovej a je venované pánovi Ing. Ladislavovi Lackovi.


Miesto konania
Železničná stanica, Trate mládeže 6, Banská Štiavnica