Mikulášska zabíjačka

Od rána zabíjačka a výroba zabíjačkových výrobkov, cca od 13.00 hod. predaj zabíjačkových výrobkov a ochutnávka zabíjačkových špecialít.

o 16.00 hod. príchod Mikuláša, ktorí obdaruje všetky dobré deti.

Bližšie informácie pred podujatím na www.badan.sk

 


Miesto konania
Baďan, Baďan 28, Baďan