Židovský cintorín

Novozamocká, Banská Štiavnica

Zoznam podujatí

Histórie židovskej Štiavnice v 90 minútach

Histórie židovskej Štiavnice v 90 minútach