Terasa u Blaškov

Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica

Zoznam podujatí

ZRUŠENÉ: Veľkonočná nedeľa s ľudovou muzikou

ZRUŠENÉ: Nedeľa so SANBORONDON

ZRUŠENÉ: Beh za štiavnické tajchy

ZRUŠENÉ: Budenie sitnianskych rytierov

ZRUŠENÉ: Koncert skupiny SILNÉ V3

ZRUŠENÉ: Nedeľa so SANBORONDON

ZRUŠENÉ: Koncert skupiny RDS

ZRUŠENÉ: Koncert skupiny RDS

ZRUŠENÉ: Koncert skupiny SILNÉ V3

ZRUŠENÉ: Koncert: Skupina SONG

Hrá Peter Brzokoupil

Koncert: Skupina J+J

ZRUŠENÉ: Koncert skupiny Druhý dych

ZRUŠENÉ: Koncert: Skupina SONG

Koncert skupiny Pacipacifik

Koncert: Skupina J+J

Koncert ľudovej hudby Kováčovci

ZRUŠENÉ: Koncert: Skupina SONG

ZRUŠENÉ: Koncert skupiny SILNÉ V3

Koncert: Skupina J+J