Terasa u Blaškov

Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica

Zoznam podujatí

Koncert: Dolar Band

Koncert: Song

Koncert: Pacipacifik

Koncert: Jewel

Koncert: Silné vetry

Koncert: Song

Hrá Peter BRZOKOUPIL

Koncert: Druhý dych

Koncert: Jewel

Koncert: Kováčovci z Hrochoti

Koncert: Pacipacifik

Koncert: Song

Hrá Peter BRZOKOUPIL

Koncert: Jewel

Koncert: Silné vetry

Koncert: Song

Koncert: Pacipacifik

Koncert: Jewel

Sitnianska paškrta

Koncert: Dolar Band

Koncert: Song

Koncert: Kružlicovci

Koncert: Pacipacifik

Koncert: Silné vetry

Potešenie z tekvice a jablka