Terasa u Blaškov

Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica

Zoznam podujatí

Koncert: Skupina J+J

Koncert skupiny Druhý dych

Koncert: Skupina SONG

Koncert: Boky Citom

Koncert skupiny Pacipacifik

Koncert: Skupina J+J

Koncert ľudovej hudby Kováčovci

Koncert: Skupina SONG

Koncert skupiny SILNÉ V3

Koncert: Skupina J+J

Hrá Peter Brzokoupil

Koncert: Skupina SONG

Sitnianska paškrta

Koncert hudobnej skupiny Dollar Band

Koncert: Skupina J+J

Hrá Peter Brzokoupil

Koncert skupiny Pacipacifik

Koncert ľudovej hudby Kováčovci

Koncert skupiny SILNÉ V3

Chute Sitna