Starý zámok

Starozámocká 11, Banská Štiavnica

Zoznam podujatí

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019

Divadlo: Nanebovystúpenie Baltazára Espinózu