Starý zámok

Starozámocká 11, Banská Štiavnica

Zoznam podujatí

Festival kumštu remesla a zábavy

Festival kumštu remesla a zábavy

Módna prehliadka značky PLETA v Starom zámku

Koncert: BANDA v Starom zámku

Koncert: Musica Aeterna – Sláčikový fenomén

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019

Divadlo: Nanebovystúpenie Baltazára Espinózu