Námestie sv. Trojice

Námestie sv. Trojice, Banská Štiavnica

Zoznam podujatí

Štiavnický živý šach

Nezabudnuté remeslá