Kammerhof

Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Zoznam podujatí

Svetový deň vody v Slovenskom banskom múzeu

Veľkonočné tvorenie v Dielničke

Veľkonočné tvorenie v Dielničke

Noc múzeí a galérií v Slovenskom banskom múzeu

Štjavnycký vjanočný jarmok 2019, 13.-14.december 2019,Kammerhof

Štjavnycký vjanočný jarmok 2019, 13.-14.december 2019,Kammerhof