Bod K.

Bratská 9, Banská Štiavnica

Zoznam podujatí

BOD K.: Tvorivé dielne s Ivetou

BOD K.: Stretnutie pri heligónke

BOD K.: Háčkujeme s Peťou

BOD K.: Tvorivé dielne s Ivetou

BOD K.: Výtvarný workshop blackout poetry

BOD K.: Praktický koučing s Jánom Lenčom