Berggericht- Mineralogická expozícia

Námestie sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Zoznam podujatí

Geobádateľňa pre všetkých