Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS – KOMORNÝ KONCERT — husle a klavír

PROGRAM:

Hans Koessler: Sonáta pre husle a klavír e mol (1902)

  1. Allegro
  2. Scherzo
  3. finale

Ľudovít Rajter: Tri slovenské tance pre husle a klavír (2000)

Ernst von Dohnányi: Sonáta pre husle a klavír, op. 21 (1911)

  1. Allegro appassionato
  2. Allegro ma con tenerezza
  3. Vivace assai

 

Jana Gubková Černá – husle

(*1981) je prvou hráčkou skupiny druhých huslí v Slovenskej filharmónii.Už počas štúdia sa s úspechom zúčastnila viacerých interpretačných súťaží. V roku 2000 sa stala laureátkou Národnej husľovej súťaže o cenu Karola Dobiáša. V roku 1998 sa stala členkou prestížneho Mládežníckeho Orchestra Gustava Mahlera, kde mala možnosť pracovať pod vedením svetovo uznávaných dirigentov. Ako sólistka opakovane vystúpila okrem iného so všetkými poprednými slovenskými orchestrami ako Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Capella Istropolitana. Ako komorná a sólová hráčka vystúpila v ČR, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Turecku, Luxembursku, USA a na Cypre. Študovala na Konzervatóriu v Bratislave, na VŠMU (doc. Jablokov) a na Universität für Musik Wien (prof. Küchl). Štúdium si dopĺňala na početných majstrovských kurzoch pod vedením špičkových interpretov. V roku 2009 úspešne absolvovala doktorandské štúdium na VŠMU.V súčasnosti sa venuje komornej a sólovej hre, a donedávna pedagogicky pôsobila na Konzervatóriu v Bratislave. Momentálne pôsobí ako pedagóg na Hudobnej    a umeleckej akadémií Jána Albrechta v Banskej štiavnici.

Ladislav Fančovič – klavír

Klavirista Ladislav Fančovič (*1980) je dnes považovaný za významného predstaviteľa európskeho interpretačného umenia a zároveň patrí k najvšestrannejším umelcom na česko-slovenskej hudobnej scéne. Konzervatórium v Bratislave ukončil v triede Petra Čermana s titulom Najlepší absolvent roka. V štúdiu pokračoval na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Wolfganga Watzingera a na Akadémii múzických umení v Prahe a na VŠMU v Bratislave v triede Mariana Lapšanského, kde ukončil aj svoje doktorandské štúdium. Vo svojom repertoári rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu obťažnosti zriedkavo objavujú na pro- gramoch koncertných sál a intenzívne sa venuje aj propagácii slovenskej hudby. Pravi- delne účinkuje ako sólista s orchestrami, akými sú napr. Slovenská filharmónia, Symfon- ický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Českého rozhlasu, Pražská komorná filharmónia, Filharmonia Zielonogórska, İzmir State Symphony Orchestra, Antalya State Symphony Orchestra, Solistes Européens Luxem- bourg, Bruno Walter Festival Orchestra, Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Filharmónia Hradec Králové, Moravská filharmonie Olomouc, ŠKO Žilina a i. Je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio              a Berger Trio. Účinkoval vo väčšine európskych krajín, v Turecku, Malajzii, USA, Číne, Indii a na Cypre. Pre vydavateľstvá Naxos, Pavlík Records, Hudobný fond, Slovak Radio Records, Diskant a Swingmánia nahral viac než 30 CD nosičov. Svoju dlhoročnú lásku     k starému jazzu zhmotnil v r. 2011 založením Fats Jazz Bandu, ktorý sa venuje auten- tickému jazzu 20. až 40. rokov. Všestranný umelec sa od r. 2013 venuje aj hre na saxofóne, aktuálne končí magisterské štúdium klasického saxofónu na Fontys University v Holandsku. Založil saxofónové kvarteto Pressburg Saxophone Qartet, ktorého repertoár tvorí prevažne klasická hudba.


Miesto konania
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice 4, Banská Štiavnica