Letné remeselné dielničky v Kammerhofe

PRÁZDNINOVÉ DIELNE na nádvorí Kammerhofu
Čas: 9:30 – 15:30 hod.
Kontakt:  
Anna Ďuricová, Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 694 94 51, [email protected],  www.muzeumbs.sk

14.7. štvrtok
Ryžovanie zlata,  2 €
Točenie na kruhu, 2 €
Tvarovanie z hliny, 1,5 €
Pečenie chleba, 1,5 €
Paličkovanie, 1,5 €

ĎALŠIE TERMÍNY

15.7. piatok
Batikovanie, 1,5-3,5 €
Smaltované prívesky, 2-4 €
Zápästky, tkanie, handrové lopty, 1,5 €
Paličkovanie, 1,5 €
Kaligrafia, 1,5 €

16.7. sobota
Drôtené dekorácie, 1,5 €
Batikovanie voskom, 1,5-3,5  €
Smaltované prívesky, 2-4 €
Košíky z pedigu,  3-8 €
Vyšívanie, 1,5 €


Miesto konania
Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica