Lesnícke arborétum Kysihýbel

Lesnícke arborétum Kysihýbel je počas letných prázdnin 2016 (júl, august) prístupné verejnosti:
Streda – Nedeľa: 8:00 – 15:00
V tomto čase bude v arboréte vždy prítomný pracovník Národného lesníckeho centra.
Vstupné:
Dospelí 2,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia 1,00 €

Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici bolo založené na výskum introdukcie a pestovania cudzokrajných lesných drevín. Založili ho v r. 1900-1913,
bezprostredne po vzniku Ústrednej lesníckej výskumnej stanice (1898).
S prihliadnutím na taxonomickú príslušnosť a ekologické nároky drevín je arborétum rozdelené do 4. oddelení, v rámci ktorých sú jednotlivé dreviny vysadené na 350 štvorcoch s rozmermi 15 x 15 metrov.
Lesnícke arborétum má výmeru 7,78 hektára, jeho nadmorská výška je 530 – 563 m. Priemerná ročná teplota je 6,7°C a ročný úhrn zrážok 895 mm. Nachádza sa v katastrálnom území mesta Banská Štiavnica.

Pôvodne – do r. 1913 – sa v arboréte vysadilo 282 taxónov drevín mierneho pásma severnej pologule. Po opakovaných výsadbách a doplňovaní ďalších druhov sa teraz v arboréte nachádza 260 druhov drevín. Súčasťou arboréta je Medzinárodná fenologická záhrada, v ktorej je ďalších 30 druhov drevín.
V súčasnosti sa tento aklimatizačný objekt využíva na výskum introdukcie, ako aj genetické a šľachtiteľské práce. Ďalej slúži lesníckej praxi ako cenná génová banka pre zavádzanie najperspektívnejších cudzokrajných drevín.
Arborétum plní dôležitú výchovno-osvetovú funkciu pre širokú verejnosť, študentov škôl lesníckeho a prírodovedného zamerania a pracovníkov lesnej prevádzky.
Lesnícke arborétum NLC v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici: panoráma ihličnanov s druhmi – zľava doprava – rodov Abies, Chamaecyparis, Sequoiadendron a Picea v 1. a 2. oddelení

Miesto konania
Arborétum Kysihýbeľ, Kolpašská cesta, Banská Štiavnica