Koncert študentov HUAJA

Pozývame vás na koncert študentov HUAJA Klaudia Vašinová – spev, Filip Fejtl – klavír, Michal Mikuláš – kontrabas.
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) pôsobí ako súkromná odborná vysoká škola od akademického roka 2011/2012. Poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa v odbore Hudobné umenie so zameraním na vážnu a jazzovú hudbu. HUAJA pravidelne realizuje viaceré vzdelávacie, umelecké a vedecké aktivity: Medzinárodné sympózium Jána Albrechta; Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení; Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS, festival Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry, početné vzdelávacie aktivity Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry.

Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.


Miesto konania
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, Botanická 354/2, Banská Štiavnica