Koncert skupiny SILNÉ V3

Koncert country skupiny Silné V3 na Terase u Blaškov.


Miesto konania
Terasa u Blaškov, Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica