Koncert: Prague Quiet Music Collective (CZ)

Prague Quiet Music Collective vznikol s cielom prezentovať hudbu, ktorá venuje zvýšenú pozornosť tichu, jemným detailom zvuku a plynutiu času. Veríme, že zvlášť v uponáhľanej dobe „ekonomiky pozornosti“
a p”rehltenosti podnetov” má veľkú hodnotu stíšenia, ktoré nám umožňuje nahliadnuť na krásu pomalosti, pominuteľnosti, krehkosti a detailu. Pozornosť venujeme nielen koncertnej dramaturgii, ale tiež vytvoreniu jedinečného prostredia pre poslucháčsky zážitok. Jedným z našich cieľov je
i objednávka nových skladieb, ktorými rozširujeme náš repertoár.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu kultúrne centrum Eleuzína
Vstupné : 5€

Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica