Koncert: Musica Aeterna – Sláčikový fenomén

Pozývame vás na koncert historickej hudby v podaní súboru Musica Aeterna, ktorý sa koná v rámci 8. medzinárodného hudobného festivalu SCHEMNITIENSIS.  Koncert je venovaný 100. výročiu narodenia Prof. Jána Albrechta – významného hudobného a výtvarného teoretika (1919 – 1996), ktorého meno nesie v názve Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, odborná vysoká škola.

Účinkuje:  MUSICA AETERNA – koncert historickej hudby: Sláčikový fenomén 17. storočia

MUSICA AETERNA súbor pre starú hudbu vznikol v roku 1973 z iniciatívy prof. Jána Albrechta. Medzinárodnou kritikou je tento súbor považovaný za jeden z najvýznamnejších európskych súborov starej hudby. Umeleckým vedúcim je huslista Peter Zajíček.

Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

FPU logo1 modré

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) pôsobí ako súkromná odborná vysoká škola od akademického roka 2011/2012. Poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa v odbore Hudobné umenie so zameraním na vážnu a jazzovú hudbu. HUAJA pravidelne realizuje viaceré vzdelávacie, umelecké a vedecké aktivity: Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS; festival Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry; Medzinárodné sympózium Jána Albrechta; Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení.


Miesto konania
Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica