Koncert historickej hudby Duo Corde e Canto

Pozývame vás na koncert historickej hudby – Duo Corde e Canto v rámci 8. medzinárodného hudobného festivalu SCHEMNITIENSIS, ktorý každoročne organizuje  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica.

Účinkujú: Monika Kanioková – spev, Karel Fleischlinger (CZ) – renesančná a baroková gitara, vihuela, lutna a theorba

Renesančné a barokové piesne na duchovné texty a príbehy

Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

FPU logo1 modré

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) pôsobí ako súkromná odborná vysoká škola od akademického roka 2011/2012. Poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa v odbore Hudobné umenie so zameraním na vážnu a jazzovú hudbu. HUAJA pravidelne realizuje viaceré vzdelávacie, umelecké a vedecké aktivity: Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS; festival Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry; Medzinárodné sympózium Jána Albrechta; Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení.


Miesto konania
Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica