Koncert: Gintė Preisaitė /LT/

/SK/
Gintė Preisaitė – litovská pianistka a skladateľka momentálne žije a tvorí v Kodani. Vo svojej hudbe snúbi fieldrecorning a súčasnú klasickú hudbu. Vydala albumy “baraboro” a “coatlicue’s dreams”. Jej tvorba má intímny charakter.
odporúčané vstupné: 4€
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu kultúrne centrum Eleuzína
/EN/
Ginte Preisaite – Lithuanian pianist /composer/ songwriter at the moment residing at Copenhagen (RMC) and exploring the local scene by playing and creating with various experimental/jazz/contemporary music scene artists. Recently, after the name “baraboro”, she released her debut album “coatlicue’s dreams” where she collected various snippets from everyday life like voices, noises, instruments and then manipulated it with granulator, various effects, programs and thus transformed it into intimate, unique world with a question mark about synthetic and natural origins of the world.
Supported using public funds by Slovak Arts Council.
recomended entrance fee: 4€

Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica