Koncert : Contriology

ConTRIOlogy.. akordeon, cimbál, spev.. Prezentuje sa ako klasická súčasná hudba, ale často s inšpiráciami jazzu, ľudovej hudby a improvizácie.. Hrajú skladby Petra Grahama, Gustáva Bernarda, Michala Wroblevskeho atd..

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Hlavný partner projektu.


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica