Koncert: Boroš – Kurtág

E N S E M B L E   R I C E R C A T A
KOMORNÉ KONCERTY V BANSKEJ ŠTIAVNICI
15. január 2019
Koncertná sála ZUŠ, Námestie sv. Trojice 4, Banská Štiavnica
10:00 – 14:00 / Klavírno – skladateľský WORKSHOP (nielen) pre učiteľov klavíra pod vedením Ivana Šillera a Tomáša Boroša
15:00 / Koncert: Boroš – Kurtág (Ivan Šiller, Tomáš Boroš – klavír)


Miesto konania
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice 4, Banská Štiavnica