Podujatia, Detské a rodinné

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2021

CITADELA 02 — #CESTA/do/PRAVEKU

Leto pre krpcov: Tvorivá sobota

Leto pre krpcov: Dráčik Hapčí

Kino: Gump - pes, ktorý naučil ľudí žiť

Kino: Krúdovci: Nový vek

Leto pre krpcov: Tvorivá streda

Nezabudnuté remeslá

FLAUTOKRUHY - Flûtes en cercle

Podsitnianske dni hojnosti

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2021

Leto pre krpcov: Tvorivá streda

Leto pre krpcov: Ďurošík

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2021

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2021

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2021

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2021

Leto pre krpcov: Tvorivá streda

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2021

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2021