Podujatia, Detské a rodinné

Zimomravenie v Slovenskom banskom múzeu

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Expozícia Baníctvo na Slovensku

Zimomravenie v Slovenskom banskom múzeu

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Hravý Starý zámok

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Mineralogická expozícia, Geobádateľňa

Zimomravenie v Slovenskom banskom múzeu

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Hravý Starý zámok

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Kino: Ako vycvičiť draka 3

Zimomravenie v Slovenskom banskom múzeu

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Hravý Starý zámok

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Zimomravenie

Prázdniny v múzeu: Expozícia Baníctvo na Slovensku

Zimomravenie v Slovenskom banskom múzeu

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Hravý Starý zámok

Kino: Ako vycvičiť draka 3

Kino: Ako vycvičiť draka 3

Prázdniny v múzeu: Expozícia Baníctvo na Slovensku