Podujatia, Detské a rodinné

Výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas 2020 vyhlásená!

ZRUŠENÉ: Hanička a Murko: Koncertné turné 2020

ZRUŠENÉ: Festival kumštu remesla a zábavy

ZRUŠENÉ: Festival kumštu remesla a zábavy

ZRUŠENÉ: Malý a Cestný beh Trate mládeže

ZRUŠENÉ: Štiavnický živý šach

ZRUŠENÉ: Detský letný tábor "Fantázia nemá hranice" 7/14 dní

Nezabudnuté remeslá

Detský letný tábor "Fantázia nemá hranice" 7/14 dní

Osmidiv

Sitnianska paškrta