Podujatia, Remeslá a tradície

Múzeum: Geobádateľňa pre všetkých

Múzeum: Kammerhof deťom

Farebný workshop Chalk Paint® Annie Sloan základný

21. Náckov štiavnický pochod

Nezabudnuté remeslá

Múzeum: Kammerhof deťom

Múzeum: Geobádateľňa pre všetkých

Múzeum: Kammerhof deťom

Bátovský jarmok 2018

Múzeum: Kammerhof deťom

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Múzeum: Geobádateľňa pre všetkých

Múzeum: Kammerhof deťom

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Podsitnianske dni hojnosti

Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata

Farebný workshop Chalk Paint® základný

Múzeum: Kammerhof deťom

Múzeum: Geobádateľňa pre všetkých

Múzeum: Kammerhof deťom

Farebný workshop Chalk Paint® základný