Podujatia, Remeslá a tradície

Folklórne slávnosti Podhorie 2019

Folklórne slávnosti Podhorie 2019

Farebný workshop Chalk Paint® základný

Nafarbi si svoj stolček s Annie Sloan Chalk Paint®

Bod K.: Tvorivé dielne s Ivetou

Farebný workshop Chalk Paint® základný

Štiavnický živý šach

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2019

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2019

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2019

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2019

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe

Farebný workshop Chalk Paint® základný

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2019

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2019

Nafarbi si svoj stolček s Annie Sloan Chalk Paint®

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2019

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 2019