Podujatia, Remeslá a tradície

Tradičná zabíjačka

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Expozícia Baníctvo na Slovensku

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Hravý Starý zámok

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Hravý Starý zámok

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Hravý Starý zámok

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Expozícia Baníctvo na Slovensku

Fašiangy

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Hravý Starý zámok

Prázdniny v múzeu: Expozícia Baníctvo na Slovensku

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Hravý Starý zámok

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Prázdniny v múzeu: Hravý Starý zámok

Prázdniny v múzeu: Dielnička v Kammerhofe

Veľkonočné tvorenie v Dielničke

Veľkonočné tvorenie v Dielničke