Podujatia, Ostatné

15. Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení