Podujatia, Mesto kultúry 2019

Bod K.: Tvorivé dielne s Ivetou

Pusti ju k vode

Bod K.: Streda v pohybe: Pingpongový kolotoč

Bod K.: Kúzelník Wolf pre deti

Bod K.: Tvorivé dielne s Ivetou

Bod K.: Streda v pohybe: Nordic walking

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Pusti ju k vode

Pusti ju k vode

Pusti ju k vode

Pusti ju k vode

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Divadlo: CARBON CLUB (ES)

Divadlo: CARBON CLUB (ES)

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Plenér: Urban legends

Plenér: Urban legends

TM 49-19?

Divadlo: Nanebovystúpenie Baltazára Espinózu

Nu Sound of Visegrad