Podujatia, Mesto kultúry 2019

W. A. Mozart deťom: Bastien a Bastienka

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Bábkové divadlo: Líza, mačka z ulice

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Pssst! Drieňová

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Pssst! Drieňová

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Festival Kontra

Festival DREVO+

Výstava: Prázdniny na Klingeri

Pusti ju k vode

Pusti ju k vode

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Pusti ju k vode

Pusti ju k vode

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Pusti ju k vode

Pusti ju k vode

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Pusti ju k vode

Pusti ju k vode

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Plenér: Urban legends

Plenér: Urban legends