Podujatia, Film a divadlo

Festival Štiavnické konštelácie: HAMLET

Festival Štiavnické konštelácie: Žena v čiernom

Paradajz Pikčr: Vtedy na záchode

Festival Štiavnické konštelácie: Žena v čiernom