Jiří Kovanda: CO K ČEMU? KDE S KÝM?

Konceptuálny umelec Jiří Kovanda „zabýva“ galériu v Banskej Štiavnici

Jiří Kovanda je „slávny umelec“, ktorého nepoznáte. Chlapík, ktorý v sedemdesiatych rokoch robil v Prahe inštalácie tak nenápadné, že keď ste šli popri nich, nevideli ste ich. Robil performancie tak diskrétne, že tí, ktorí sa dívali si neuvedomili, že sú to performancie. To je všetko? To je všetko, a nie je to nič malé….  

Mousse Magazine

Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici bude mať koncom augusta na návšteve vzácneho hosťa z Českej republiky, ktorého tvorbu vám priblížil úvodný citát. Jiří Kovanda(1953) je konceptuálny umelec, ktorý si prešiel cestu z podzemných depozitov Národnej galérie v Prahe, kde v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia pracoval ako správca zbierok, až do hlavných výstavných sál tejto inštitúcie, ako aj ďalších svetových múzeí či galérií. Vernisáž výstavy CO K ČEMU? KDE S KÝM? sa v štiavnickej galérii za účasti umelca uskutoční 29. 8. 2020.

Kurátor Michal Koleček výstavu českého umelca približuje: „Výstava nadväzuje  na dlhodobú stratégiu site-specific intervencií tohto autora a vychádza z umelcovho dlhodobého záujmu o skúmanie možností a limitov vzájomnej individuálnej, ako aj spoločenskejkomunikácie. Umelec si všíma jej aktuálne premeny pod vplyvom podvedomých i štátom organizovaných obmedzení počas súčasnej pandémie koronavírusu a toho, ako ľudia túto pandémiu prežívajú. Autor v rámci takto stanoveného tematického poľa vstupuje do priestoru galérie, aby ho zabýval prostredníctvom série mikro-dialógov vyrastajúcich z hľadania súvislostí medzi jeho staršími dielami a najnovšími kolážami, ktoré tohto roku vznikali ako vizuálny denník v čase lock-downu, v izolácii.“

Jiří Kovanda bude v Galérii Schemnitz umiestňovať na poličky dvojice diel, ktoré sú často od seba časovo vzdialenéaj desiatky rokov a boli tiež vytvorené v odlišných kontextoch. Ako o tom píše Michal Koleček vo svojom kurátorskom texte, každá polička bude „hostiť“ jedno staršie autorovo dielo, jeho remake či dokumentáciu. K tomuto historickému“ dielu potom Jiří Kovanda asociačne priradí jednu z nových koláží, ktoré vytvoril v čase koronavírusovej uzavretosti. Základnou myšlienkovou a materiálovou inšpiráciou boli pre umelca rôznorodé pozvánky na výstavy, v tomto období plánované, zrušené, prerušené či presunuté na iné termíny.

O autorovi:

Jiří Kovanda je jedným z najvýznamnejších a najvplyvnejších súčasných českých umelcov a tiežčasto prezentovaným umelcom na medzinárodnej umeleckej scéne. Svoje diela vystavil napríklad na Kasselskej Documente 12 v roku 2007, na Sao Paulo Biennial v roku 2012 či Istanbul Biennial v roku 2013. Bol tiež zaradený do zbierok prestížnych inštitúcií – napríklad Centre Pompidou v Paríži alebo Museum of Modern Art v New Yorku. 

 

Vernisáž výstavy: 29. 8. 2020, 19:00 hod

Trvanie výstavy: do 25. 10. 2020

Otváracie hodiny Galérie Schemnitz: každý deň, okrem utorka a stredy, od 12:00 do 17:00 hod.

Adresa galérie:          Andreja Sládkoviča 2, Banská Štiavnica

Kontaktná osoba:     Silvia Herianová

[email protected], [email protected]

+421 907 888 872

 


Miesto konania
Galéria Schemnitz, A. Sládkoviča 2, Banská Štiavnica