Jesenná univerzita architektúry 2019 – Banská Štiavnica gotická

Študentský workshop a vedecké kolokvium, ktorého prednášková časť bude prístupná aj verejnosti. Počas workshopu študenti rôznych vedných odborov, relevantných k obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva, budú dokumentovať najstaršie pamiatky Banskej Štiavnice s pokusom vytvoriť vizuálnu predstavu podoby gotických domov. Dokumentácia pamiatok Banskej Štiavnice nadväzuje na dlhoročnú tradíciu – už roku 1953 prof. Piffl zdokumentoval celé uličné pohľady mesta a doteraz sú zdrojom štúdia. V rámci 9. ročníka Jesennej univerzity architektúry sa pokúsime posunúť poznatky ďalej a pokúsime sa o vytvorenie vizuálnej podoby gotického domu a gotického urbanizmu.

K téme workshopu je koncipované vedecké kolokvium “Banská Štiavnica gotická”. Prednášky odznejú vo večerných hodinách v rámci podujatia od 15.9. do 18.9.2019.

21.9. o 17:00 bude na detašovanom pracovisku Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici, na Radničnom nám. 2 prezentované výsledky prác z workshopu.

Srdečne pozývame širokú verejnosť. Po prezentácii a otvorení výstavy bude koncertík.

JUA 2019 PROGRAM


Miesto konania
Detašované pracovisko Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici - ARCHA, Radničné nám. č. 2, Banská Štiavnica