Jeden svet: Čističi

ČISTIČI

The Cleaners

Hans Block, Moritz Riesewieck / Nemecko, Brazília, Holandsko, Taliansko, USA / 2018 / 88 min. / anglicky / české a anglické titulky
Dnes môže hocikto nahrať na internet hocijaké zábery. No nie všetko, čo nahráme, tam aj zostane. Na tom, aby používatelia videli len schválený obsah, pracujú v anonymite desaťtisíce „čističov“. Ich úlohou je vyhľadávať a vymazávať nežiaduci obsah. Pracujú v utajení, ale filmárom sa podarilo kontaktovať niektorých „moderátorov obsahu“, ktorý pracujú v Manile na Filipínach. Majú skúsenosti s detskou pornografiou i so záznamami islamistického vraždenia. Postupné ničenie psychiky moderátorov však nie je jediný problém tejto profesie. Kde sa snaha zabrániť šíreniu zla mení na nebezpečnú cenzúru?

Filmová sekcia: Uhol pohľadu

Premietanie prinášame v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození, v rámci festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet v regiónoch.

odporúčaný príspevok 3€

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica