Jana Bezek & Thierry Ebam: MUZIKULA

Ďalší zo série hudobných workshopov pre detí pod hlavičkou projektu HUDBA ROBÍ ČLOVEKA.

Jana Bezek & Thierry Ebam: MUZIKULA
ZUŠ Banská Štiavnica, Námestie sv.Trojice 8/4, 969 01 Banská Štiavnica

  • Piatok 24.5.2019: 14.00 – 17.00
  • Sobota 25.5.2019:10.00 – 16.00
  • Sobota 25.5.2019 o 17.00 Verejný výstup z workshopu počas Festivalu kumštu remesla a zábavy 2019 v areáli Starého zámku

Muzikula je hudobný workshop zameraný na improvizovanú hudbu. Je určený pre deti, ktoré si chcú hravou a zároveň náučnou formou osvojiť nové hudobné schopnosti a rozvinúť svoj prirodzený talent. Pri výbere činností sa lektori opierajú o rozvoj detskej kreativity, hudobného myslenia a spontánnosti. Hlavnou zložkou aktivít sú hry na podporu tvorivého hudobného vnímania, hry prepojené s rytmizovaním, tancom, výtvarnou činnosťou, poznávaním prírody v prepojení s hudbou. Muzikula funguje už 5 rokov pre deti na celom Slovensku, vedú ju stáli lektori: slovenská klaviristka a skladateľka Jana Bezek a africký hudobnik Thierry Ebam.

Na workshop sa môžte prihlásiť priamo v ZUŠ Banská Štiavnica, alebo na čísle 0948 017 816

https://almaziastiavnica.sk/

Workshop je súčasťou projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Miesto konania
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice 4, Banská Štiavnica