Jakub Drábik: Fašizmus

Klub zdravého rozumu uvádza ďalšiu diskusiu na aktuálnu tému…
Za fašistov už boli označení takmer všetci. Termíny „fašizmus“ a „fašista“ patria k najpoužívanejším termínom druhej polovice 20. storočia a okrem iného v našom slovníku plnia funkciu univerzálnej nadávky. Historik Jakub Drábik vo svojej knihe objasňuje, čo fašizmus v skutočnosti je, ako ho definovať, koho možno za fašistu označiť, ako sa fašizmus navonok prejavuje i čo z toho všetkého vyplýva. Rôzne národné mutácie fašizmu sa objavili v každej európskej krajine, milióny ľudí fašistov volili v slobodných a demokratických voľbách. Mnohým sa zdala fašistická vízia a sľubovaný nový poriadok lákavé. Nedokázali rozkódovať nevyhnutne genocídnu podstatu fašizmu. Pozývame vás na predstavenie knihy Fašizmus s autorom Jakubom Drábikom, ktorý sa jej príprave venoval niekoľko rokov. Za fašistov už boli označení takmer všetci. Termíny „fašizmus“ a „fašista“ patria k najpoužívanejším termínom druhej polovice 20. storočia a okrem iného v našom slovníku plnia funkciu univerzálnej nadávky. Historik Jakub Drábik vo svojej knihe objasňuje, čo fašizmus v skutočnosti je, ako ho definovať, koho možno za fašistu označiť, ako sa fašizmus navonok prejavuje i čo z toho všetkého vyplýva.
https://www.tyzden.sk/data/tmp/2b005a5-600x400xcropped/b4/6c/e3a385722910129ae1f09aa9a4c2f9c5.jpg
Mgr. Jakub Drábik, Ph.D., vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Ústave svetových dejín FF UK v Prahe titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnym štúdiom fašizmu a vybranými otázkami dejín Československa. Absolvoval študijné a výskumné pobyty na univerzitách a vedeckých inštitúciách v Spojenom kráľovstve, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a ďalších krajinách. Momentálne pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorom monografií Mýtus o znovuzrození (2014), Fašista (2017) a Fašizmus (2019). Je členom International Association for Comparative Fascist Studies (ComFas).
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Upozornenie: Podujatie sa koná v čase pandémie a je povinnosťou účastníkov dodržiavať všetky opatrenia vyplývajúce z nastavenia COVID automatu pre kultúru. Režim podujatia zverejnia organizátori 7 dní pred jeho konaním, resp. po zverejnení stupňa COVID automatu na daný týždeň. Ďakujeme za pochopenie.

 


Miesto konania
Online, ,