Ilustrované rozprávanie: Pavel Ryška – Karikaturisti

Skúsený bádateľ v oblasti vizuálnej kultúry Pavel Ryška prináša nie len zasvätenú a pútavo napísanú knihu o doteraz prehliadaných rysoch československého obrazového humoru, ale predovšetkým strhujúci pohľad do umeleckého i spoločenského kvasu najpestrejšieho obdobia našej povojnovej histórie. V knihe Karikaturisti predstavuje dobu 60-tych rokov, keď v československej vizuálnej kultúre vládli najprogresívnejšie výtvarné tendencie, oboznamuje s veľkými osobnosťami karikatúry, ako i satirickými časopismi, v ktorých ilustrátori pracovali.

Vstup voľný.


Miesto konania
Antikvariátik, Nám. Sv. Trojice 6, Banská Štiavnica