Hudobný workshop: Hudba robí človeka

Eddy Portella: Dejiny Rytmu

Úvod do rytmiky, ktorý začína kdesi v jaskyni v Afrike a postupne vygraduje do nespútaných rýchlych tanečných rytmov latinskej Ameriky. Naučíme sa spoločne používať hlas ako hudobný nástroj, svoje telo a taktiež hrať na jednoduché perkusie a bubny. Vytvorme živý bubenícky orchester.


Miesto konania
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice 4, Banská Štiavnica