Hrdinovia medzi nami – Xenofóbia

Kto sú Hrdinovia medzi nami? Ako môžeme na Slovensku prebudiť viac hrdinstva? Naším cieľom je podnietiť diskusiu o hrdinstve a rozvoji občianskeho vedomia a svedomia aj v Banskej Štiavnici.

KDE SA V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI BERÚ PREDSUDKY VOČI CUDZINCOM?

Fotka Biele vrany a hrdinovia medzi nami.

Premietneme dokumentárny film XENOFÓBIA a diskutovať budeme s jeho režisérkou Barborou Sliepkovou a zaujimavými hosťami. Moderuje Laco Oravec.

Historicky zakorenený strach z cudzieho sa osvedčil ako funkčný nástroj manipulácie s verejnosťou. Vo filme sledujeme ako politici využívajú atmosféru strachu a tiež to, ako mení mladá iránska komička predsudky a vlastné zlé skusenosi na vtipy.

Vstup voľný.

Projekt Hrdinovia medzi nami realizuje Character – Film Developement Association v spolupráci s platformou alternatívnej distribúcie Dokument na kolesách – alternative distribution s finančnou podporou jednotlivcov a grantového programu Ars Bratislaviensis.

www.hrdinoviamedzinami.sk


Miesto konania
Art Cafe, Akademická 327/2, Banská Štiavnica