Hrá Peter Brzokoupil

K dobrej nálade na Terase u Blaškov zahrá Peter Brzokoupil.


Miesto konania
Terasa u Blaškov, Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica