Výstava: Hodrušská čipka žije!

História paličkovanej čipky v Hodruši je spojená s príchodom novousadlíkov z nemeckých krajín do baníckych regiónov. Ženy a dcéry hodrušských baníkov „kleplovali“ – paličkovali – čipky prevažne na predaj. Pre svoju vzorovú pestrosť, nápaditosť a dobrú akosť bola hodrušská paličkovaná čipka vysoko hodnotená, v roku 1896 získala vysoké uznanie na Miléniovej výstave spotrebného tovaru v Budapešti. Preto sa hodrušské čipky dobre predávali v celom Rakúsko-Uhorsku. Prvú čipkársku školu a dielňu založili v Hodruši ešte v roku 1875. V neveľkom dome pri budove ľudovej školy v historickom jadre Hodruše (dnes dom č. 729) pracovalo 26 mladých žien a dievčat. Poslednou učiteľkou tu bola Adela Lacková, pôvodom z Kremnice, absolventka školy pre učiteľov čipkárstva pri Štátnom ústave pre domácky priemysel v Prahe. Jej odbornosť, talent a jemnosť doviedli čipkársku školu v Hodruši na vysokú úroveň. Práve pod vedením Adely Lackovej a národnej umelkyne Eleny Holéczyovej v škole vyrobili 10 m dlhú čipkovanú vlečku na svadobné šaty anglickej kráľovnej Alžbety II. Dnes viac ako 90 ročná pani Eva Trenčanová je poslednou žijúcou absolventkou čipkárskej školy a dielne v Hodruši, jednou z desiatich žien, ktoré zhotovili svadobnú vlečku Alžbety II. Výstava paličkovanej čipky Danky Suchej „Hodrušská čipka žije“ vzdáva hold generáciám hodrušských čipkárok a stále mimoriadne aktívnej pani Eve Trenčanovej.

Info o Bani Starovšechsvätých tu a tu.

Hodrusa - cipka - vystava 01 Hodrusa - cipka - vystava 03 Hodrusa - cipka - vystava 04


Miesto konania
Baňa Starovšechsvätých, Hodruša-Hámre 786, Hodruša-Hámre