Folklórne slávnosti Podhorie 2018

Počas Folklórnych slávností v Podhorí sa oživujú ľudové tradície, ktoré sú ukryté v piesňach, tancoch, zvykoch, obyčajoch, krojoch nášho regiónu, našej obce a tiež pozvaných súborov. Návštevníkom sa snažíme ukázať jedinečnosť a autentickosť ľudového umenia.

Počas jedného dňa budú na amfiteátri vystupovať detské a dospelé spevácke a tanečné súbory, budú sprievodné akcie – tvorivé dielne a detský rozprávkový les a remeselný dvor spolu s ochutnávkou miestnych špecialít.

Tento rok máme tému: “Kto na dedine robil, veseliť sa chodil …” Všetko sa ponesie v duchu pracovnom, remeselnom, ale aj zábavnom a žartovnom

Folklórne slávnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy SR, Región Banská Štiavnica.

Na stránke www.fspodhorie.sk nájdete všetky potrebné informácie.


Miesto konania
Podhorie, Podhorie, Podhorie