BachTribute 2019

Predstavujeme vám 8. ročník festivalu BachTribute!

V dňoch 4. – 6. júla sa predstavia títo umelci:

4. 7. 2019 kostol sv. Kataríny, 19:00 hod. 
Organový koncert Mareka Trojáka

J. S. Bach: Concerto d mol, BWV 596
L. Vierne: Symfónia č.1 d mol, op. 14, časti:
I. Prèlude
II. Fúga
III. Pastorale
IV. Allegro vivace
V. Andante
VI. Final

Marek Troják (1997) pochádza z Bobrova. Svoj umelecký talent si začal formovať na konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici v triede Mgr. art. Petra Sochuľáka. Počas štúdia na konzervatóriu účinkoval na celoslovenských Prehliadkach mladých slovenských organistov (Bratislava 2014, Banská Bystrica – Sielnica 2015). Ako študent štvrtého ročníka získal 3. cenu Súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky v Bratislave. V roku 2015 hral na festivale Bachovej hudby Bach Tribute v Banskej Štiavnici. Zúčastnil sa aj na mnohých interpretačných kurzov pod vedením Moniky Melcovej, Stefana Baiera, Jaroslava Tůmu, Olivera Latryho a Rainera Ostera. Momentálne je študentom v organovej triede doc. Imricha Szabóa na VŠMU v Bratislave.
***

5. 7. 2019 kostol sv. Kataríny, 19:00 hod. 
Organový koncert Josefa Kratochvíla 

D. Buxtehude: Praeludium g mol, BuxWV 148
J. S. Bach: Preludium a fuga d mol, BWV 539
J. S. Bach: Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ BWV 676
J. S. Bach: Vater unser im Himmelreich BWV 762
J. S. Bach: Preludium a fuga e mol, BWV 548
F. Liszt: Arcadelt’s Ave Maria
M. Reger: Fantasia d mol, op. 135b

Josef je organista a klavista mladej generácie. Pochádza z Valašského Meziřičí. Pravidelne sólovo koncertuje ako organista a klavirista v mnohých zahraničných festivaloch po celej Európe. Vyštudoval ZUŠ v odbore hra na klavír a hra na organ vo Valašskom Meziřičí. Popri štúdiu na ZUŠ získaval ocenenia na klavírnych súťažiach a prehliadkach. Vo svojom štúdiu pokračoval na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě v hre na organ. Bakalárske štúdium absolvoval na Akademii múzických umení v Katoviciach (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego) v organovej triede prof. Jualiana Gembalskeho a v klavírnej triede prof. Roberta Marata. Magisterské a postgraduálne štúdiá pokračuje na Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ v Lipsku v organovej triede prof. Martina Schmedinga a v klavírnej triede prof. Jacquese Ammona. V roku 2016 sa stal finalistom medzinárodnej organovej súťaže ,,Baroko a Romantizmus” v Katoviciach, kde získal čestné uznanie za vysokú úroveň hry. Vo februári 2017 sa stal víťazom hlavnej ceny na medzinárodnej organovej súťaži ,,Vox Polonia Petropolitana” v Petrohrade. Vďaka tomuto oceneniu vystúpil v roku 2018 so svojím recitálom v Petrohrade a v Moskve. V roku 2017 zvíťazil v interpretačnej súťaži Janáčkovej filharmónii Ostrava. Vo februári 2018 vystúpil ako sólista s Janáčkovou filharmóniu Ostrava v rámci cyklu mladých talentov „Jeunesses Musicales”. V roku 2018 získal Josef za svoju umeleckú činnosť štipendijné ocenenie The Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). V tom istom roku získal tretiu cenu na Medzinárodnej organovej súťaží Petra Ebena v Opave. Z ďalších významných vystúpení: nemecký festival Orgelherbst Obereisenheim, sólový organový recitál na poľskom festivale Jasnogorskie Qieczory Oganowe, sólový recitál v Banskej Štiavnici festival Bachovej hudby BachTribute, sólový recitál na Hudobnom festivale Diapazom v Lvove, sólový recítal na medzinárodnom organovom festivale Organové dni v Piešťanoch, sólový recitál na Sleizském Bachovském festivalu, sólový koncert na Organovom festivale v Talianskej Modene a mnoho ďalších. Ako sólista vystúpil so Štátnou filharmóniou košice. Vo Valašskom Meziřičí spoluorganizuje organový festival ..Podzimní varhany”, ktorý v roku 2016 úspešne zahájil svojím sólovým recitálom. Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných interpretačných kurzov pod vedením svetových umelcov: Olivier Latry, Martin Sander, David Titterington, Jean Babtiste-Monnot, Wolfgang Seifen, Thierry Escaich, Bernhard Haas a ďalší.
***

6. 7. 2019 kostol sv. Kataríny, 19:00 hod. 
Organový koncert Imricha Szabó 

J. S. Bach: Prelúdium a fúga h mol, BWV 544
J. S. Bach: Chorál ,,Nun komm´ der Heiden Heiland” BWV659
J. S. Bach: Prelúdium a fúga a mol BWV 543
C. Franck: Pièce héroïque
Ch.-A. Chauvet: Grand Choer g mol
F. Liszt: Andante religioso
F. Liszt: Angelus! Prière aux anges gardiens
F. Liszt: Prelúdium a fúga na B-A-C-H

Imrich Szabó sa narodil v Nových Zámkoch. Jeho prvým pedagógom organovej hry bol istván Baróti v Budapešti. Vysokú školu múzických umení v Bratislave absolvoval v roku 1982 v triede Ferdinanda Klindu. Po absolutóriu, ako štipendista Slovenského Hudobného fondu, si zdokonaľoval svoj umelecký profil u Ivana Sokola. Získal ocenenia na viacerých súťažiach doma i v zahraničí. Okrem domácich vystúpení koncertoval v Nemecku, Francúzsku (Cathédrale Notre-Dame v Paríži, Saint-Sernin Toulouse), Švajčiarsku (Cathédrale Lausanne), Švedsku, Veľkej Británii, Čskue, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Bulharsku, Lotyšsku, Arménsku a Gruzínsku. Bol hosťom viacerých medzinárodných organových festivalov. Realizoval početné nahrávky svetovej i domácej tvorby pre rôzne hudobné vydavateľstvá (Opus, Diskant, Pacific Music, Panton, Intercord, Vydavateľstvo Slovak Radio Records), Slovenský rozhlad, Český rozhlas a Slovenskú televíziu. Je iniciátorom Organových koncertov pod pyramídou v Slovenskom rozhlase. Venuje sa aj organologickej činnosti ako odborný poradca pri rekonštrukciách a reštaurovaní organov. V rokoch 1988 až 2003 vyučoval hru na organe na Konzervatóriu v Bratislave, od roku 1995 ako docent pôsobí na Vysokej škole múzických umení Bratislave. Zasadá ako člen súťažných porôt.
***

Náš e-mail: [email protected]

https://www.facebook.com/events/1217000228467102/


Miesto konania
Kostol sv. Kataríny, Radničné nám. 100/17, Banská Štiavnica