Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie

Medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v exteriéroch a interiéroch historického mesta zapísaného v UNESCO. Multižánrová prehliadka (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraná na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít.

https://amplion.eu/


Miesto konania
Banská Štiavnica, Radničné námestie, Banská Štiavnica