Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie®

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie® / 3. ročník
AMPLIFIER Festival – New Cabaret & Street Art
Festival nových foriem kabaretného divadla a živých pouličných performancií

Program 2018 tu.

 

28. – 30. september 2018; Banská Štiavnica – centrum mesta

Trojdňový medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v exteriéroch a interiéroch historického mesta. Multižánrová prehliadka (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraná na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít. Dramaturgiu 3. ročníka tvoria tri línie. Prvá, NOVÝ KABARET, s leitmotívom stého výročia vzniku ČSR prepája tradície českého a slovenského kabaretu od V+W cez Semafor, L+S až po moderné formy nového medzinárodného kabaretu. Druhá línia, POULIČNÉ UMENIE, súvisí s odkazom na Pražskú jar,  okupáciu a obete v roku 1968 v kontexte súčasnosti na tému Ohrozenie slobody. Obe línie spája tretia, OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ vo forme diskusií, kvízov a pouličných happeningov (Exkurzia do neslobody, Zadrôtované hlavy, Davaj časy!). Vystúpia domáci i zahraniční performeri s produkciami, ktoré poukazujú na možnú i reálnu stratu ľudských práv a slobôd v Európe i vo svete. Na festivale sa uskutoční aj 2. ročník Majstrovstiev SR v SLAM-POETRY, ktorý motivuje mladých tvorcov k autorskej poetickej interpretácii a spája slovenských súťažiacich a českých hostí v spoločnom celovečernom programe. Zámerom festivalu je posilniť slobodu umeleckého prejavu a rozvoj občianskej spoločnosti v odľahlom regióne Slovenska. Atraktívnou a zábavnou formou kultivovať diváka UMENÍM KU KRITICKÉMU MYSLENIU. Cieľom je vyvolať – najmä u mladých ľudí – záujem o angažované konanie a spoločenskú zodpovednosť za svoju krajinu. Aby zodpovednosť za slobodu bolo dobre počuť!

Festival AMPLIÓN v slovenskej premiére uviedol:
2016: Milan Markovič & Peter Breiner (SK/USA): Večer MM s P. Breinerom po 23 rokoch; Cabaret Calembour (CZ): Kalavečer Kalambúr; BodyVioceBand (CZ): Café Bizarre; Teatr Delikates (PL): S hlavou v oblakoch; Divadlo Bolka Polívky (CZ): RE-KABARET; Theatre Chiméra (FR): Birdman and his Orchestra; Andrea Buršová & Zdeněk Dočekal (CZ): Šansón Hontmartre. 2017: Jakub Nvota & Kamil Žiška (SK): KOBODOZOLO po 8 rokoch; Divadlo pod Palmovkou (CZ): Tisíc věcí co mě serou; Mattatoio Sospeso (FR/IT): Milovníci neba; Ariel Doron (IL): Plastoví hrdinovia.

Aby zodpovednosť za slobodu bolo dobre počuť!

KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. > ANSÁMBEL NEPRAVIDELNÉHO DIVADLA
Kremnické divadlo v podzemí (KDvP) je nezávislé agentúrne divadlo bez stálej scény. Vzniklo v roku 1973 ako študentské divadlo MJF v Kremnici. V roku 1981 založilo Festival humoru a satiry Slovenské gagy (dnes Kremnické gagy), ktoré spoluorganizovalo do roku 2017. Spolupracovalo s režisérom Divadla na provázku v Brne Petrom Scherhauferom, s ktorým naštudovalo štyri inscenácie. Po roku 1990 divadlo svoju činnosť prerušilo. Obnovilo ju až v roku 2010 inscenáciou TOI-TOY STORY (CLOWNS) v réžii Jozefa Krasulu. Následne nová generácia mladých tvorcov naštudovala a tri sezóny (2012 – 14) uvádzala autorské pouličné pochôdzkové divadlo KREMNICA NIELEN ZLATÁ alebo Králi, duchovia a blázni. V roku 2013 uviedla tiež spomienkový kabaret PETER SCHERHAUFER ŽIJE. V réžii Jany Mikitkovej naštudovalo divadlo aj vlastnú dramatizáciu rovnomennej knižky Pavla Taussiga HANA (2013 – 14), ktorú uviedlo na Festivale slobody (2015) i na Akademickom Prešove (2015). V roku 2016 pripravilo divadlo autorský nový kabaret KOZA A KLADIVO a v  Banskej Štiavnici založilo a úspešne zorganizovalo prvý ročník Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie. Úspešne zorganizovalo aj 2. ročník, ktorý v roku 2017 privítal 120 umelcov z 10 krajín a uviedol celkom 40 programov pre cca 2000 divákov. Stáli členovia (Dušan Krnáč, Milan Lichý, Ján Fakla, Jana Mikitková, Tomáš Cíger) spolu s externými spolupracovníkmi postupne budujú nový Ansámbel nepravidelného divadla (AND). Viac na www.and-theatre.art.

Fotogaléria: 2016 / 2017
Videogaléria: 2016 / 2017

Prípravný tím > kontakty:
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.

www.amplion.eu

AMPLION_Letak_2018

 

 


Miesto konania
Centrum - Banská Štiavnica, Radničné námestie, Banská Štiavnica