Emília Rigová: Kale bala parno muj

Na mieru šitá výstava Emílie Rigovej v Galérii Schemnitz

Kale bala parno muj

Posledná výstava krízového roku 2020 v Galérii Schemnitz predstaví tvorbu Emílie Rigovej, v kurátorskej koncepcii Petry Hanákovej. Vzhľadom na pandemickú situáciu a aktuálny lockdown, výstavu sprístupníme online, na Facebooku a Instagrame Galérie Schemnitz, v sobotu 31. 10. 2020 o 19:00 hod.

Emília Rigová, nositeľka Ceny Oskára Čepana za rok 2018, je v pravom slova zmysle post-mediálnou umelkyňou. Podľa slov kurátorky Petry Hanákovej, „Emília pracuje v tom umeleckom médiu, ktoré jej v danej chvíli najviac vyhovuje. Tento dynamický pohyb naprieč médiami sprostredkuje aj výstava v Galérii Schemnitz.“ Kurátorka ďalej prezrádza, že „Inštalácia Emílie Rigovej, vymyslená na telo a priestorové dispozície Galérie Schemnitz, je esenciou toho, čo umelkyňu v posledných rokoch najviac zamestnáva: jej vlastná (rómska) identita…Ako svoje rómske alter ego Bari Raklori sa Emília najčastejšie vyjadruje maľbou – digitálne mastrovaným autoportrétom. V seba-inscenujúcich fotografiách či videách sa voči svojej romacite kriticky vymedzuje. Nie je to však rómstvo, ktorým nás každodenne saturujú médiá – rómstvo ako sociálna (a najnovšie už aj epidemiologická) hrozba. Na rozdiel od nerómskych umelcov/umelkýň, v ktorých tvorbe sa rómska téma najčastejšie viaže na chudobu, sociálne problémy a vylúčené komunity, hoc aj s úmyslom pomôcť im, Rigová si z pomyselného rómskeho balíčka vyberá iné, skôr pozitívne obrazy a hodnoty: bohatosť duchovnej a materiálovej tradície, synkretizmus náboženských predstáv, „neznáme“ dejiny…“

Po konceptuálnom umelcovi Jiřím Kovandovi (ČR), ktorého výstava skončila v piatok 23. 10. 2020 (o dva dni skôr ako bolo pôvodne plánované), bude výstava Emílie Rigovej (SR) hmatateľnou vizuálnou i tematickou zmenou. Zmenou bude aj nemožnosť otvoriť výstavu naživo a vernisážou, na ktorej mala umelkyňa v pláne zrealizovať performanciu. Hostia Galérie Schemnitz si však budú môcť pozrieť audio-vizuálny záznam uvedenej performancie na Facebooku a Instagrame, a po skončení lockdownu aj priamo na výstave.

Emília Rigová svojimi dielami nepriamo pozýva ľudí k sebareflexii. Nemusíme byť členmi menšiny na to, aby sme mali problémy s vlastnou identitou a ako hovorí kurátorka, „umelkynina kríza identity je pre nás všetkých ideálnou príležitosťou k sebapoznaniu“.

Výstava Emílie Rigovej v Galérii Schemnitz, ktorá nesie názov Kale bala parno muj, v preklade z rómčiny Biela huba, čierne vlasy, bude trvať do 30. 12. 2020.

 


Miesto konania
Galéria Schemnitz, A. Sládkoviča 2, Banská Štiavnica