Edmund Gwerk: Paralely a paradoxy / Parallels and Paradoxes

Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy /Parallels and Paradoxes

Kurátorka / Curator: Zsófia Kiss-Szemán

Architekt / Architect: Jakub Kopec

Vernisáž / Official Opening: 22. 10. 2021, 18:00

Trvanie výstavy / Duration of exhibition: 23. 10. 2021 – 30. 1. 2022

Výstava Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy, ktorá predstavuje 80 autorových vrcholných diel, podáva obraz o celej jeho tvorbe od dvadsiatych do štyridsiatych rokov 20. storočia. Prostredníctvom stovky fotografií a dobových dokumentov sa návštevníčky a návštevníci môžu oboznámiť so životnou dráhou tohto významného predstaviteľa medzivojnového maliarstva na Slovensku, ako aj jeho manželky, významnej literárnej vedkyne Alžbety Göllnerovej-Gwerkovej. Do výstavy je zaradené aj intervenčné dielo Matúša Lányiho reagujúce na tvorbu tohto vynikajúceho banskoštiavnického umelca.

The exhibition “Edmund Gwerk – Parallels and Paradoxes“ brings together 80 masterpieces to present an overview of the artist’s body of work from the 1920s to the 1940s. Through hundreds of photographs and documents, it introduces visitors to the life and career of this key representative of inter-war painting in Slovakia, and to his wife, the great literary scientist Alžbeta Göllnerová-Gwerková. The exhibition also includes the intervention work by Matúš Lányi responding to the oeuvre of this outstanding painter.


Miesto konania
Galéria Jozefa Kollára, Námestie svätej Trojice 8, Banská Štiavnica