Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie

ZUŠ v Banskej Štiavnici organizuje výtvarnú a spevácku súťaž na počesť dominanty mesta. Cieľom je upriamiť pozornosť na pravé duchovné hodnoty. V ZUŠ bude od 9:00 prebiehať spevácky súťaž a o 15:00 bude v Kammerhofe vyhodnotenie oboch súťaží. Počas slávnostného vyhodnotenia vystúpia aj vzácni hostia, členovia odbornej poroty.


Miesto konania
Námestie sv. Trojice, Námestie sv. Trojice, Banská Štiavnica