Drevorubač Junior 2018

Stredná odborná škola služieb a lesníctva v spolupráci s firmou Husqvarna Vás pozýva na 4. ročník súťaže Husqvarna Drevorubač Junior 2018. Súťaž bude prebiehať v dňoch 19. a 20. apríla 2018 na Kolpašskej ulici v B.Štiavnici a zmerajú si v nej sily mladí pilčíci z lesníckych škôl z celého Slovenska. Súčasťou súťaže je prehliadka profesionálnej techniky firmy Husqvarna. Program:

19.apríla

 • 9:00-16:00 v areáli Školského internátu
  – súťaž výmena reťaze na čas na ručnej motorovej reťazovej píle
  – presný rez na podložke
  – kombinovaný rez
 • 9:00-13:00 parkovisko pri škole na Kolpašskej ul.
  – ťažba-stínka 12m kmeňa stavaného za pomoci špeciálneho lesného kolesového traktora EQUUS

20.apríla

 • 9:00-12:00 v areáli Školského internátu
  – odvetvovanie-paralelná súťaž 2 pilčíkov v odvetvovaní na presnosť a čas
 • 14:00 slávnostné ukončenie súťaže

Miesto konania
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica