Dni sv. Huberta

27. ročník celoslovenských poľovníckych slávností.

Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta realizuje múzeum vždy počas dvoch víkendových dní začiatkom septembra. Dni svätého Huberta sú príležitosťou pre priateľské stretnutie poľovníkov i nepoľovníkov z celého Slovenska i zahraničia.

 Plagat DSH 2017 web

 

PROGRAM slávností nájdete TU

Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode.”
to je odkaz legendy o Sv. Hubertovi,

ktorý si účastníci osláv každoročne pripomínajú. Súčasťou osláv je veľké množstvo atraktívnych sprievodných podujatí:

dni sv huberta logo
 • celoslovenské súťaže vo vábení jeleňov, vo vábení ostatnej zveri
 • o poľovnícky nôž roka
 • poľovnícky šperk roka
 • výstava poľovníckych fotografií
 • súťaž v streľbe z historických zbraní
 • streľba z kuší a lukov
 • humorné súťaže “ poľovníckych 5F “
 • o najdlhšiu a najkrajšiu brad.
 • v hádzaní flinty do žita, …ap.
 • Hubertova kvapka krvi
 • atraktívny rybolov
 • módne prehliadky
 • ukážky sokoliarskeho výcviku
 • poľovníckej kynológie
 • vystúpenia hudobných a tanečných skupín
 • ukážky prác remeselníkov
 • predaj poľovníckych potrieb a pod.

 

Svätohubertovská omša so slávnostným sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými darmi je veľkou velebou prírody, dôstojným obradom, ktorým poľovníci ďakujú Stvoriteľovi za živú prírodu. Pre každý ročník sú pripravené nové zaujímavé výstavy.

Slovenský poľovnícky zväz i Ministerstvo pôdohospodárstva SR, pod ktorého záštitou sa oslavy konajú, ich využívajú na odovzdanie ocenení zaslúžilým poľovníkom. Počas Dní Sv. Huberta, roku 1999 vysvätil arcibiskup Mons. Ján Sokol – metropolita Slovenska svätohubertovskú kaplnku postavenú s pomocou poľovníkov z celého Slovenska v roku 2000 bola uvedená do života a “ pokrstená “ reprezentačná publikácia Kaštieľ vo Sv. Antone, roku 2001 boli organizované III. Majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov s doteraz najkvalitnejšou účasťou, cenami i sprievodným programom.

Dni Sv. Huberta to je vhodná príležitosť – zdroj poučenia i zábavy pre všetkých milovníkov kultúry, prírody i poľovníctva.

Miesto konania
Kaštieľ a múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton, Svätý Anton