Otvárací ceremoniál: Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 sa uskutoční 5. 9. 2019 v Banskej Štiavnici.

Banská Štiavnica, jedinečné historické banícke mesto, je od roku 1993 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Ako lokalita svetového dedičstva má výnimočné postavenie v rámci Slovenska aj zahraničia. Každoročne stúpa počet návštevníkov, jeho genius loci láka viac a viac umelcov, ktorých inšpiruje a podmaňuje si ich. Architektonické skvosty aj technické pamiatky, nádherná príroda, to všetko tvorí dedičstvo, hmotné aj nehmotné, ktoré si tu ľudia vážia, dedičstvo vytvorené z ťažkej práce baníkov. Banská Štiavnica a región je neodmysliteľnou kolískou európskeho baníctva a banskej vedy a techniky.

Z týchto dôvodov je mesto vynikajúcou kulisou pre otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 a odovzdávanie ocenení časopisu Pamiatky a múzeá. Podujatia sa uskutočnia dňa 5. 9. 2019, kedy sa začínajú Salamandrové dni 2019, mestské slávnosti, ktorých vyvrcholením je Banskoštiavnický Salamander, historických sprievod mestom, ktorý je od roku 2013 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Témou ročníka 2019 je „Umenie a zážitok“. V Banskej Štiavnici je každé umenie zážitkom, pretože sa odohráva v zaujímavých a výnimočných priestoroch mesta a jeho architektúry, atmosféry, či už v exteriéri alebo interiéri. Navyše sme sa stali Mestom kultúry 2019 a preto bude po celý rok kultúrnych a umeleckých zážitkov v meste a okolí dostatok a pre všetkých, ktorí majú záujem sa zúčastniť.

http://www.dekd.sk/


Miesto konania
Kostol sv. Kataríny, Radničné nám. 100/17, Banská Štiavnica