Zrušené: Divadlo: Príchod Godota – Bohovanie

Bohovaním sa označuje magický proces veštenia, zasvätenia a prosenia Boha o vyjavenie toho, čo si subjekt žiada. Je to proces transformačný. Sprostredkovateľky takéhoto vyjavenia sa nazývajú bohyne. V tomto fyzickom predstavení bez slov, ktoré nie je imitáciou, ani rekonštrukciou žiadneho vystopovateľného bohovania, ale vlastnou podobou rituálu vytvoreného formou kolektívnej tvorby, sa na bohyne zahrajú Heidi Šinková a Katarína Zagorski v réžii a choreografii Jara Viňarského.
Réžia, choreografia / Directing, choreography: Jaro Viňarský
Hudba / Original Music: Daniel Špiner
Scéna a kostýmy / Set and Costumes: Mya Javorková
Svetelný dizajn / Light dessign: Andrej Fábik
Foto: Ľuboš Kotlár, Ctibor Bachratý, Peter Brenkus
Účinkujúci / Performers: Katarína Zagorski, Heidi Šinková
Produkcia / Producer: Príchod Godota
Pre alergikov: v predstavení sa používa rašelina.
Cena 16 Eur, kapacita 15 divákov.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica