Diskusia TROJICA: John Minahane a Ivan Štrpka

DISKUSIA TROJICA / JOHN MINAHANE A IVAN ŠTRPKA / SK — ENG

TROJICA AIR sa stala rezidenciou pre prekladateľov slovenskej literatúry do cudzích jazykov. Po prestávke máme v Banskej Štiavnici štvrtého prekladateľa, je ním írsky prekladateľ John Minahane, ktorý prekladá básne Ivana Štrpku.

Prekladateľ zo slovenského jazyka John Minahane prekladá do angličtiny prevažne súčasnú poéziu. Medzi jeho preklady patria však aj Hviezdoslavove Krvavé sonety a okrem jeho prekladu je zaujímavá aj jeho interpretácia tejto slovenskej klasiky.

Ivan Štrpka je legenda slovenskej poézie, autor mnohých básnických zbierok a textár Deža Ursinyho, člen básnickej skupiny Osamelí bežci. Jeho dielo vyšlo vo viacerých reedíciách a prekladoch, medzi jeho posledné knihy patria zbierky Fragment (rytierskeho) lesa a Kam plášť, tam vietor. Je tiež nositeľom viacerých literárnych cien, medzi inými napríklad Ceny Dominika Tatarku.

Sobota 10.7.  o 18: 30 v KC Eleuzína

www.litcentrum.sk
www.eleuzina.sk
www.banskastiavnica.sk
o.z. literatúra


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica