Diskusia: Totalitarizmus. Pôvod, povaha a súčasné tendencie

Diskusia s Martinom M. Šimečkom a Jurajom Smatanom o dejinnej skúsenosti s totalitnými režimami ako i o neliberálnych tendenciách v súčasnej demokratickej spoločnosti. Môžeme v súčasnom spoločenskom a politickom vývoji badať znaky totalitarizmu? V čom sa naša dnešná situácia líši od tej minulej a v čom sú si podobné?

“Medzi intenciami post-totalitného systému a intenciami života sa nachádza priepasť: zatiaľ čo život smeruje zo svojej podstaty k pluralite, k pestrofarebnosti, k nezávislej sebakonštitúcii a sebaorganizácii, skrátka k naplneniu svojej slobody, post-totalitný systém vyžaduje naopak monolitickosť, uniformitu a disciplínu.” /Václav Havel, Moc bezmocných/

Totalitný systém sa zakladá na rovnakosti. Prestupuje a kontroluje všetky aspekty ľudského života. Vedie k strate individuálnych nárokov a ambícií a systematicky likviduje individuálnu identitu. Generuje súhlas. Vedie k ľahostajnosti. Je masovou organizáciou izolovaných jedincov, kŕmených propagandou, ktorá je síce lživá, ale zato podmanivo úprimná.

V súčasnom rýchle sa meniacom kultúrno-spoločenskom rámci a ťažko predvídateľnej budúcnosti, silnejú hlasy dožadujúce sa záruk, stability; domáhajúce sa návratu k obrazu “strateného raja” či mýtickej minulosti. Zažívame obdobie regresu, ako úniku z nepríjemne zložitej reality do fikcie bezproblémového sveta budovanom na rovnakosti. Dôsledkom tohto regresu, ktorý má vo verejnom diskurze takmer až propagandistické rozmery, je eskalácia napätia, nárast netolerancie a paranoje.

Projekt Eleuzína z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý zároveň jeho hlavným partnerom.

Vstup je voľný


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica