Diskusia: Sloboda a demokracia

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD., pôsobí na katedre filozofie, filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Zaoberá sa okrem iného sociálnou filozofiou, otvorenou spoločnosťou s odkazom na Poppera, taktiež Fukuyamu, Huntingtona či Spenglera.


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica