Deň obetí banských nešťastí

Pozvánka na pietne podujatie pri príležitosti pamätného dňa Slovenskej republiky.

Scenár pietneho aktu 10. august – Deň obetí banských nešťastí na Slovensku v Banskej Štiavnici 10.8.2017 o 14,30 hod:

Program:

 • OTVORENIE – PRIVÍTANIE
 • BANÍCKA HYMNA „ZDAR BOH HORE!“
 • BÁSEŇ
 • PRÍHOVOR PODPREDSEDU BANÍCKEHO SPOLKU
 • PIESEŇ « HANDLOVSKÉ MAMIČKY
 • PRÍHOVOR PRIMÁTORKY MESTA
 • PIESEŇ „BANÍKOVA RUŽA“
 • POLOŽENIE VENČEKA KU KRÍŽU A VZDANIE ÚCTY – Banícky spolok
 •  POLOŽENIE KYTICE KVETOV KU KRÍŽU A VZDANIE ÚCTY – Mesto Banská Štiavnica
 • BANÍCKA HYMNA „BANÍCKY STAV“
 • UKONČENIE


Miesto konania
Dedičná štôlňa Glanzenberg, Kammerhofská, Banská Štiavnica